Buradasınız : Yemek Bursu
Türkçe
English
Perşembe, 19.07.2018

ÜCRETSİZ YEMEK BURSU

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.)

…..

j.  Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır. Hükmü doğrultusunda yapılacak yardım; ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrencilere,  hafta içerisinde üniversite yemekhanelerinde verilen yemekten ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir.

Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlemlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46.maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli olmayan kaç öğrenciye ücretsiz yemek yardımı verileceği, SKS Daire Başkanlığı'nın teklifi Rektörlük Makamının oluru ile tespit edilir.  Belirlenen kontenjanlar dahilinde, birimlerde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle tespit edilen ve yemek yardımı almayı hak eden öğrenci isimleri,  Üniversite Yönetim Kurulu kararı sonrası kesinleşir.

Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek yardımından faydalanılmaz. Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer. Öğrencinin günde bir defa (1.öğretim öğrencileri öğlen yemeği, 2. Öğretim öğrencileri için akşam yemeği) yemek yardımından yaralanma hakkı vardır. Yemek yardımı verilme şekli ve süreleri SKSDB tarafından değiştirilebilir.

Yardımlara başvuru, her eğitim öğretim yılı başında SKSDB tarafından yapılan ilan ile duyurulur. İlanda başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvurunun nasıl yapılacağı ve gerekli belgeler belirtilir.

Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilanda belirtilen sürede ve yine ilanda belirtilen yere Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak teslim etmek zorundadır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, yemek bursu alsalar dahi; bursları iptal edilerek haklarında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

Ücretsiz yemek yardımı bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir.

Ücretsiz yemek yardımı uygulaması bir Sosyal Hizmet Uygulaması olup ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrenciler öncelikli değerlendirilir.