KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ DUYURUSU

20 Şubat 2019 Çarşamba

 KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ DUYURU
 
 • Yemek hizmeti almak isteyen Akademik/İdari personel ve öğrencilerin,  kimlik kartlarına, nakit para yükleme noktalarında (pos- kiosk) veya sanal pos üzerinden  para yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yemek ücreti ödemesi; öğrenci, Akademik/İdari personel için belirlenen katkı payının, turnikelerden geçiş esnasında kimlik kartlarından tahsil edilmesi şeklindedir.
 
 • Öğrenci
1. Öğün için katkı payı olan 2,00TL’nin tahsil edilmesi, 2.öğün için 3,00 TL,3 ve daha çok yemek talebi halinde, grup için belirlenen ihale fiyatının kimlik kartından tahsil edilmesi şeklindedir.
 
 • İdari ve Akademik personel
1. Öğünde grup için belirlenmiş katkı payının tahsil edilmesi, 2 veya daha fazla yemek talep edilmesi halinde ise grup için belirlenmiş ihale fiyatının kimlik kartından tahsil edilmesi şeklindedir.
 
 • Yemek Yardımı
Yemek yardımından (burs) yararlanacak öğrencilerin, ilgili mevzuatlar doğrultusunda belirlenmesinden sonra, kartlı geçiş sistemine tanıtılması işlemi Daire Başkanlığımızca yapılmaktadır. Katkı payı tutarı 1.öğün için(ücretsiz) 0,00 TL, 2.öğün 3,00 TL3 ve daha çok yemek talebi halindegrup için belirlenen ihale fiyatının karttan tahsil edilmesi şeklindedir.
 
 
YEMEK SAATLERİ ( ÖĞRENCİ-AKADEMİK/İDARİ PERSONEL)
-Akademik / İdari personel:                 11.30-13.30
-Öğrenci                                :  Öğlen  11.15-13.30
                                                Akşam  16.00-17.30
       Belirlenen saatler haricinde yemek hizmeti alınması mümkün değildir.
 
 
KİMLİK KARTLARINA PARA YÜKLEME İŞLEMİ
 
 • Kimlik kartlarına nakit para yükleme işlemi; yemek yenilen tüm birimlerimizde bulunan pos cihazlarında mutemetler aracılığı ile kiosk bulunan birimlerde kişinin kendisi tarafından veya sanal pos sistemi üzerinden yapılmaktadır.
 • Pos, kiosk ve sanal pos üzerinden kimlik kartlarına; en az  10,00 Lira ve katları, en fazla 100,00 Lira para yüklemesi yapılmaktadır. Kiosk cihazından yükleme yapılacak ise para girişine banknotun tek olarak konulması gerekmekte olup, kiosk ve sanal pos üzerinden yapılan para yükleme işlemlerinde  para iadesi yoktur.
 
NAKİT İADE İŞLEMİ
 
 • Pos cihazı ile kimlik kartlarına para yükleme esnasında, hatalı işlem yapılması durumumda,  nakit iade işlemi yetkilendirilmiş personel ( okul sekreterleri)  tarafından  yapılmaktadır.
 • Kartlara yüklenen paranın hatalı işlem harici (mezun vb.) iadesi yapılmamaktadır.   Kimlik kartına yüklenen paranın, yemek hizmeti alınarak kullanılması gerekmektedir.
 
TURNİKE GEÇİŞ İŞLEMİ
 
 • Yemekhanelerdeki turnike üstü harcama cihazlarına kartın okutulmasından sonra turnikeden geçişin 10 sn içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
 
 • Harcama cihazında  Öğrenci, Akademik/İdari personel  için  2. veya daha fazla geçiş için kimlik kartı okutma aralığı 20 sn olarak belirlenmiştir.
 
 •  Turnike üstü veya duvar tipi harcama cihazında,  Öğrenci, Akademik/İdari personel kimlik kartlarının en az 2 saniye okutulması gerekmektedir.
 
 
KULLANICILAR İÇİN İŞLETİM SİSTEMİNE GİRİŞ