Kültür Hizmetleri Birimi

            Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlamak, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetlerini izlemelerini ve katılımlarını sağlamak, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetleri sunmak Daire Başkanlığımız görev ve sorumluluğundadır. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.   
 
            Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız bünyesinde öğrencilerin bir amaç doğrultusunda ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmeleri ve geliştirilebilmeleri amacıyla öğrenci toplulukları kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir.
 
            Başkanlığımızın, kamuoyuna tanıtılması, hakkındaki gelişmelerin paylaşılması amacıyla web (http://sksdb.giresun.edu.tr) sayfamızda sunulan hizmetlere ilişkin bilgilere yer verilmektedir.