Sıkça Sorulan Sorular


• KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMANIN AMACI NEDİR?*
Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak, iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 • KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KİME DENİR?*
Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

 • KİMLER KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR?*
Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler.

 • ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞTIRILIR?*
Öğrencilerimiz iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, çalıştıkları birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

 • ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞIRTIRILAMAZLAR?*
Öğrencilerimiz başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki Atölye, temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 • AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR?*
Çalışma süresi, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam ………. saati geçemez.

• KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA ALINAN BURSLARI ETKİLER Mİ?*
Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez. Bakınız 2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin k bendi.

• KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA AİLEDEN ALINAN HAKLARI ETKİLER Mİ?*
Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA SGK ‘DAN ALINAN YETİM MAAŞINI ETKİLER Mİ?*
SGK'dan yetim maaşı alan öğrencilerimiz, kısmi zamanlı olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA AİLEDEN ALINAN SAĞLIK GÜVENCESİNİ ETKİLER Mİ?*
Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını doğru bildirimde bulunduğunuz takdirde sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

• KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA HANGİ DÖNEMDE YAPILIR?*
Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında (Ekim ayı)yapılmaktadır. Bu dönem haricinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

 • İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?*
Konu ile ilgili duyurular; sksdb.giresun.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır. Her birim için ayrı ayrı olmak üzere ilanda belirtilen tarih aralığında birimlere başvuru yapabilirsiniz.

 • MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENİR?*
Önceki ayın 1 i ile 30. günü arası bir ay olarak kabul edilmektedir. Bu döneme ait 1 aylık maaşınız en geç takip eden ayın 15 ine kadar banka hesabınıza yatırılmaktadır.

 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA EMEKLİLİĞİ ETKİLER Mİ?*
Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BİTTİĞİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI ALINIR MI?*
İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.