Mali İşler Birimi

İlgili mevzuatlar çerçevesinde,  Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanması,taşınır işlemleri,
kiralama işleri, ihale, satın alma  ve tahakkuk hizmetleri yerine getirilir.
Hizmet alanları ile ilgili, ön hazırlık, satın alma, ihale ve tüm ödeme işleri; bütçe imkanları,
kurumun hedef ve menfaatleri doğrultusunda yürütülür.

                                                                                                                              
                                                                                                                                Mustafa ÇOLAKER
                                                                                                                               Şube Müdürü
                                                                                                                                0 454 310 11 82
                                                                                                                                mustafa.colaker@giresun.edu.tr