TÜRKİYE’NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI, NÜKLEER ENERJİ VE TORYUM STRATEJİSİ

29 Ocak 2024 Pazartesi

Giresun Üniversitesi IEEE Student Branch Topluluğu tarafından 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Kara’nın konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye’nin Enerji Bağımsızlığı, Nükleer Enerji ve Toryum Stratejisi” konulu konferans düzenlendi.

Konferansta Türkiye'nin enerji tüketim oranının katlanarak büyümesinin, ülkenin ekonomik kalkınmasının bir göstergesi olduğuna dikkat çekilirken, bu artışın dışa bağımlılığı beraberinde getirdiği ve enerji hammaddesini dış ülkelerden temin ettiğimiz gerçeği vurgulandı. Elektrik enerjisinin daha uygun maliyetle temin edilmesinin ekonomiye katkı sağlayabileceği belirtildikten sonra enerji arz güvenliğinin Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğuna değinildi.

Çözüm olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin büyüklüğüne karşılık veremeyeceğine işaret eden Prof. Dr. Ayhan Kara, nükleer enerjinin bu ihtiyaca cevap verebilecek etkili bir alternatif olduğunun altını çizdi. Nükleer enerjinin çevre dostu olduğuna vurgu yaparken, karbondioksit veya insan sağlığına zararlı kirleticilerin atmosfere salınmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Kara konuşmasında, ülkemize kurulacak nükleer reaktörlerin çalışma prensiplerine yönelik ayrıntılar da paylaştı.  Ayrıca, Türkiye'nin sahip olduğu zengin toryum rezervlerinin enerjiye dönüştürülmesinin farklı senaryolarla nasıl gerçekleştirilebileceğini de anlattı.

Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin nükleer enerjiden hızla faydalanması gerektiğini vurgulayarak, bu alandaki başarı öyküleri üzerinden dış ülkelerden örnekler sundu. Ayrıca nükleer enerjinin farklı kullanım alanlarından da bahseden Prof. Dr. Ayhan Kara, dünya genelinde benzer politikaların başarıyla uygulandığını gösteren örneklerle, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güvence altına alması ve ekonomik büyümesini desteklemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu adımın, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Kara, ülkenin enerji arz güvenliğini sağlama yönündeki çabalarının hız kesemeden devam etmesi gerektiğinin önemine vurgu yaparak konuşmasını sona erdirdi.