Stant Açma Kuralları 
 1. Stant başvuruları en az 3 gün öncesinden yapılır.
 2. Güre yerleşkesi etkinlik alanında aynı anda en fazla 14 tane stant açılmasına izin verilir.
 3. Stant açma talebinde bulunan topluluklar stantlara (1 den 14 e kadar numaralandırılmış)  başvuru tarihine göre yerleştirilir.
 4. 14 den fazla müracaat olması halinde, açılmış olan stantların  bitiminden itibaren yine tarih sırasına göre yerleştirme yapılır.
 5. Bir topluluğa en fazla 3 iş günü stant izni verilir. Hava muhalefeti nedeniyle bu süre uzatılabilir.
 6. Stant talep eden topluluğa  1 masa ve 2 sandalye verilir.
 7. İdarenin gerekli gördüğü durumlarda iletişime geçebilmesi için stant taleplerinde, stantta bulunacak topluluk öğrencisi veya öğrencilerinin telefon numaraları talep dilekçesinde belirtilir.
 8. Stantlarda topluluk öğrencisi haricinde üniversite dışından üniversitemiz öğrencisi olmayan hiç kimse bulundurulamaz.
 9. Stantlar ve çevresinin temiz tutulmasına özen gösterilir.
 10.  Çevreyi ve diğer insanları rahatsız edici davranışlarda bulunulamaz.
 11. Stantlarda siyasi, din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ayırımı içeren tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunulamaz.
 12. Stantlarda mevzuatlara aykırı yayın ve dökümanlar bulundurulamaz.
 13. Stantlarda ilgili topluluğun faaliyet alanı dışında herhangi bir materyal bulundurulamaz. (afiş, pankart, broşür, v.b)
 14. Stantlarda alkollü içki ve tütün mamulleri ürünü bulundurulamaz.
 15. Stantlarda müzik yayını yapılamaz.
 16. Kurallara uymayan stant görevlileri önce uyarılır, tekrarı halinde stantları kapatılır.
 17. Stantlarda sağlık için zararlı olmayan gıda ürünü dağıtılmasının istenmesi halinde izin alınır.
 18. Stant açmış diğer öğrenci topluluklarının faaliyetlerini engellemeye çalışan ve/veya stant malzemelerine zarar vererek iş bu kurallara uymayan,  topluluk üyesi olan olmayan tüm öğrenciler hakkında idari işlem başlatılır.
Stantlar Eğitim Fakültesi G Blok girişinin sol tarafından başlayarak aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır.
 
 
    
13 11. 9. 7. 5. 3. 1. Eğitim Fak.
G Blok
2. 4. 6. 8. 10. 12. 14