Dış Paydaşlarımız

Dış Paydaşlarımız

- Giresun Valiliği ve Bağlı Bulunan Tüm Kamu Kurumları
- Giresun Belediye Başkanlığı
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Dernek ve Vakıflar
- Spor Federasyonları
- Diğer Üniversiteler