Mali İşler Birimi

   

   Mustafa ÇOLAKER
    Şube Müdürü
        0 454 310 11 82   
       mustafa.colaker@giresun.edu.tr


 

İlgili mevzuatlar çerçevesinde,  Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanması, kiralama işleri, ihale, satın alma  ve tahakkuk hizmetleri yerine getirilir. Hizmet alanları ile ilgili, ön hazırlık, satın alma, ihale ve tüm ödeme işleri; bütçe imkanları, kurumun hedef ve menfaatleri doğrultusunda yürütülür.