Açıklamalar

ÜCRETSİZ YEMEK BURSU
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.)
Madde-46
…..
 • j. “ Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı ödemelerinde kullanılır.” Hükmü doğrultusunda yapılacak yardım; ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrencilere,  hafta içerisinde üniversite yemekhanelerinde verilen yemekten ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir.
 • Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlemlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46.maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli olmayan kaç öğrenciye ücretsiz yemek bursu verileceği;  Giresun Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu  Yönergesi  hükümleri ve Daire Başkanlığı'nın teklifi,   Rektörlük Makamının oluru ile tespit edilir.  Belirlenen kontenjanlar dahilinde, birimlerde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle tespit edilen ve yemek bursu almayı hak eden öğrenci isimleri,  Üniversite Yönetim Kurulu kararı sonrası kesinleşir.
 
 • Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılmaz. Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer. Öğrencinin günde bir defa (1.öğretim öğrencileri öğlen yemeği, 2. Öğretim öğrencileri için akşam yemeği) yemek bursundan yaralanma hakkı vardır. Yemek bursu verilme şekli ve süreleri Daire Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.
 
 • Yemek bursuna başvuru, her eğitim öğretim yılı başında Daire Başkanlığı tarafından yapılan ilan ile duyurulur. İlanda başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvurunun nasıl yapılacağı ve istenilen belgeler belirtilir.
 
 • Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilanda belirtilen sürede ve yine ilanda belirtilen Birime/Okula, Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurarak teslim etmek zorundadır.
 
 •  Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, yemek bursu alsalar dahi; yardım iptal edilerek haklarında Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi hükümleri uygulanacaktır.
 
 • Ücretsiz yemek bursu bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir.
 
 • Ücretsiz yemek bursu uygulaması bir Sosyal Hizmet Uygulaması olup ekonomik yetersizlik içerisinde olan öğrenciler öncelikli değerlendirilir.
 
 • Yemek bursundan yararlanacak öğrencilerin, ilgili mevzuatlar doğrultusunda belirlenmesinden sonra, kartlı geçiş sistemine tanıtılması işlemi Daire Başkanlığımızca yapılmaktadır.
 
 • Yemek yardımından yararlandırılmasına karar verilen öğrencilerin kimlik kartlarını, harcama ünitelerinde( turnike üstü veya duvar tipi) veya para yükleme cihazlarında( pos veya kiosk) 1 defaya mahsus kart tipi değişikliği için okutmaları gerekmektedir.  Kartın okutulması esnasında cihazlar kart tipi değişikliğini kendisi yapmaktadır.
 
 • Katkı payı tutarı tahsilatı;  1’ inci öğün için (ücretsiz) 0,00 TL, 2’ inci öğün için   her yıl yeniden belirlenen fiyat, 3 ve daha çok yemek talebi halinde grup için belirlenen ihale fiyatının  kimlik kartından tahsil edilmesi şeklindedir.
 
Yemek bursu ile ilgili tüm iş ve işlemler “Giresun Üniversite Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi” hükümlerine göre yürütülmektedir.