İç Paydaşlarımız

İç Paydaşlarımız;

- Akademik ve İdari Birimler
- Akademik ve İdari Personel
- Öğrenciler