Kantin ve Kafeterya Kiracılarının Uyması Gereken Kurallar

  KANTİN VE KAFETERYA KİRACILARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

1-      Kira ve KDV  zamanında üniversitemiz hesaplarına yatırılacaktır.

2-      Kiraya dahil olmayan elektrik, su vb giderler zamanında üniversitemiz hesaplarına yatırılacaktır.

3-      İlgili resmi kurumlara müracaatlar yapılarak alınması gereken belgeler (Vergi  Levhası, İşletme Ruhsatı gibi) temin edilecektir.

4-      Kantin ve kafeteryalarda Üniversitenin izni olmadan tadilat vb. hiçbir işlem yapılmayacaktır.

5-       Kantin ve kafeteryalarda, İlk Yardım malzemesinin bulunduğu ecza dolabı ve yangın tüpü  bulundurulacaktır.

6-       Çalıştırılan personel ile ilgili resmi kurumlara(  SGK) bildirim yapılacaktır.

7-       Çalışan personelin kılık kıyafetleri tek tip olacak ve fotoğraflarının ve isimlerinin olduğu liste kantinde uygun bir yere asılacaktır.

8-       Çalıştırılan personel ve personel değişikliği yapılması halinde yeni personelin, işin sözleşme ve eki şartnamesinin ilgili madde hükümleri doğrultusunda istenilen belgeleri dosya halinde ve süresi içinde Daire Başkanlığımıza gönderilecektir. Başkanlığımızın uygun görmediği personel çalıştırılmayacaktır.

9-      Satışa sunulan mal ve hizmetlerde üniversitenin mutlak kontrol yetkisi vardır. Başkanlığımız tarafından onaylanan fiyat listeleri herkesin göreceği yerlere asılacak ve bu fiyatların üzerinde satış yapılmayacaktır.

10-  Satışa sunulan mallar TSE şartlarına uygun olacak, üretim izin belgesi olmayan hiçbir ürün satılmayacaktır.

11-  Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

12-  İçecek servisi esnasında ambalajlı küp şeker, sıcak içeceklerde tek kullanımlık ısı geçirgenliği az olan karton ve ya köpük bardaklar kullanılacaktır.

13-   Kiralanan alan için de kalmak şartıyla uygun bir yere yeterli ölçüde ilan panosu konacak ve Rektörlük tarafından onay veya izin verilen ilan, afiş ve posterler  ilan panosuna asılacak, süresi biten kaldırılacaktır.  Rektörlük tarafından onay veya izin verilmeyen hiçbir afiş ve ilan ve poster ilan panolarında veya kantinin herhangi bir yerinde kesinlikle ilan edilmeyecek/asılmayacaktır.

14-  Kantin ve kafeteryalarda tütün mamulleri, alkollü içecek, uyuşturucu, vb. maddelerin satışı yapılmayacak, kullanılmayacak ve yasa gereği bulunması gerekli ikaz levhaları kantinlere asılacaktır.

15-  Kantin ve kafeteryalarda kumar olarak değerlendirilen okey, kağıt oyunları  vb. oyunların oynatılması yasaktır. Ayrıca oynanması uygun görülen oyunların, kantinlerin oturma alanlarını kısıtlamamasına ve rahatsız edici olmamasına dikkat edilecektir.

16-   Kantin ve kafeteryaların uygun yerlerine Üniversitemiz logo ve bayrakları(kırlangıç) asılacaktır.

17-   Kantin ve kafeteryaları denetlemek üzere oluşturulan Kantin Denetleme Komisyonlarının  uyarı, ikaz ve talepleri itirazsız ve ivedi olarak  yerine getirilecektir.

 

Not: Kantin ve kafeterya kiracıları kendileri ile yapılan sözleşme ve eki şartname hükümleri doğrultusunda yukarıdaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Aksi durumda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat ve sözleşme ve şartnamedeki  ilgili hükümler uygulanacaktır.