Politikalar

 
               Üniversitemizin    misyon,    vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve  dış  paydaşlarımızın  tüm  gereksinim  ve beklentilerini  karşılamak  için  eğitim-öğretim,  bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik sağlamaktır.