Kültür Hizmetleri Birimi

            
           Hilal AYHAN
            Şube Müdürü
                 0 454 310 11 88    
               hilal.ayhan@giresun.edu.
tr


 
Kültür Hizmetleri Birimi olarak farklı kent ve kültür yapılarından Üniversitemize yeni gelen öğrencilerin, birbirleri ile tanışmaları, ilgileri doğrultusunda öğrenci toplulukları kurmaları veya var olan topluluklara üye olarak aktif bir şekilde görev almaları, organizasyonlar düzenlemeleri ve ürettikleri etkinlikleri üniversite içi ve dışında sergilemeleri için imkanlar sağlamaktayız.
 
Öğrencilerin; sosyo-kültürel ve mesleki açıdan gelişmeleri, iletişim ve kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları, ekip ruhu ve sorumluluk kazanmalarını, hızlı ve doğru karar vermelerini sağlamak, liderlik ve mücadele ruhu kazandırmak, sağlıklı iletişimler kurmalarını ve sosyal bireyler olarak hayata atılmalarına zemin hazırlamaktayız.