BİRİM KALİTE KOMİSYON LİSTESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
                               AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ                                            
 BİRİM KALİTE KOMİSYONU LİSTESİ
S.N. Birimin Adı Birim kalite komisyonunda görevlendirilen kişinin
Unvanı-Adı ve Soyadı Görevi Telefonu Kurumsal E-Posta Adresi
1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı Rabia HAFIZOĞLU Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı 4543101082 rabia.hafizoglu@giresun.edu.tr
2 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Perihan İSPİROĞLU Şube Müdürü 4543101183 perihan.ispiroglu@giresun.edu.tr
3 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şef Emine GÜNGÖR Şef 4543101874 emine.gungor@giresun.edu.tr
4          
5          
6          
7          
8          
9          
           
           
           
           
   
          ...../11/2023
           
          Rabia HAFIZOĞLU
          Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
          ................ .....................................
          ................................................