KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DUYURUSU

04 Ekim 2021 Pazartesi

         Üniversitemiz birimlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ayda maksimum 30 saat olmak üzere büro işlerinde çalıştırılacak 300 kısmi zamanlı öğrenci istihdamı yapılacaktır. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ödenecek ücret Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecektir. Başvurular 22 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda kontenjanların belirtildiği linkten birimlere başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.
        Başvuru formları http://sksdb.giresun.edu.tr/tr/page/kismi-formlar/2656 web sayfasından ve ilgili birimlerden temin edilebilir.
Başvuru, öncelikle öğrencinin kendi akademik birimi olmak üzere eğitim gördüğü birime yakın diğer akademik ve idari birimlere de yapılabilir. Birimler öğrenci seçimlerinde önceliği kendi öğrencilerine vermek şartıyla kendilerine yakın diğer akademik birim öğrencilerini de değerlendirebilirler.

Birim Kontenjan Listesi